Szakmaközi együttműködés

Szakmaközi együttműködés

Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások és az intézményrendszer átalakulása új kihívások elé állították a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakembereket. Erre reagálva a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a gyermek- és ifjúsági korosztály egészségének megőrzése és a szenvedélybetegségek megelőzése céljából együttműködést kezdeményezett az oktatási, szociális, egészségügyi intézmények, igazságügyi és rendészeti szervek között. A közös gondolkodás egy városi kerekasztal megbeszéléssel indult el, majd az együttműködésben részt vevő intézmények és szervezetek vezetői ültek asztalhoz, és dolgozták ki az együttműködés kereteit. Ezután az intézmények szakemberei különböző fókuszcsoportokban mondták el a napi gyakorlatban az együttműködést akadályozó tényezőket, problémáikat, a partnerek felé irányuló elvárásaikat, igényeiket.

A fókuszcsoportok tapasztalatainak összegzése, elemzése alapján a felvetések három témakör köré csoportosultak: családi problémák, szenvedélybetegségek, bűnelkövetés és áldozattá válás. E három problémakör kezelésének elősegítése céljából, szakmai munkacsoportokban eljárási utak kidolgozására került sor.

Az eljárási utak, az együttműködő partnerek és az új városi drogstratégiát meglapozó, legfrissebb városi droghelyzet felmérés eredményei 2014. november 5-én konferencia keretében kerültek bemutatásra majd kiadvány formájában jelentek meg.

A 7 partnerintézmény a rendszeres kapcsolatok fenntartása érdekében együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy 4 városrészben, évente legalább 4 alkalommal Szakmaközi megbeszélést tart. A koordinációt a Család- és Gyermekjóléti Központ vállalta fel.