Kortárssegítő képzés és utógondozás

Kortárssegítő képzés és utógondozás

 

Jelentkezés a 2018. október 12-13 és 19-20-án tartandó kortárs segítő képzésre »

 

A kortárssegítő program világszerte elterjedt egészségfejlesztő módszer, amit a drog-prevenciós munkában hatékonyan lehet alkalmazni. A képzés azon a megtapasztaláson alapszik, hogy egymás számára ismerős fiatalok könnyebben fordulnak a hasonló korúakhoz, ha bajban vannak, mint szüleikhez vagy tanáraikhoz. A kortárs segítők kisebb problémák esetén segítséget nyújthatnak, komolyabb esetekben pedig jelzőrendszert működtethetnek és hidat képezhetnek a bajbajutottak és szakszerű segítség között. Győrben már sokéves jó hagyománya és eredményei vannak a kortársképzésnek.

2014 őszén kidolgozásra került egy képzési program, melyben a képzésben résztvevő középiskolás korú fiatalok képességfejlesztése áll. A program tematikájának kialakításában Antal Judit mentálhigénés tanácsadó, Peterka Kinga szociális munkás, gyógypedagógus vettek részt, akik a tréninget is vezették.
A 30 órás intenzív, aktív részvételen és saját élményen alapuló képzés 2015 februárjában valósult meg, 2*2 napban (péntek-szombat), bentlakással. A program utolsó képzési egységében bekapcsolódtak a SZE szociális munkás hallgatói is, aki a kortárssegítő szeminárium résztvevői. Az esti programot pedig a Gyermekjóléti Központ utcai és lakótelepi szociális munkása biztosította, aki az utógondozásban is foglalkozott a diákokkal.

A képzés fő célja az önként jelentkező fiatalokat felkészítése arra, hogy kortársaiknak segítséget tudjanak adni, a kortárs segítői feladat ellátásához szükséges képességeikben (reális önismeret, kommunikáció, döntés, probléma- és konfliktuskezelés) fejlődjenek. Emellett a képzés célja volt az is, hogy hiteles és reális információkat kapjanak a résztvevők a legális és illegális drogokról, a droghasználat jogi hátteréről, illetve következményeiről, ártalmairól. A készségfejlesztés és a droginformációk mellett fontos volt az is, a résztvevők ismerkedjenek meg a segítés alapvető etikai szabályaival, attitűdjével, segítő módszerekkel és kompetencia határaikkal, illetve a szakszerű segítséget nyújtó intézmények által kínált lehetőségekkel.

A képzés célcsoportja önként jelentkező vagy az iskola által javasolt középiskolában, gimnáziumban vagy szakiskolában nappali tagozaton tanuló 9. évfolyamon tanuló diákok voltak.

A képzésen alkalmazott módszerek a résztvevők életkori sajátosságaihoz, stílusához, szükségleteihez igazodtak. A módszerek a résztvevők aktivitására építettek, és a gyakorlatban való tanulást segítették elő. Az alkalmazott módszerek a következők voltak: előadások sok gyakorlati példával, téma centrikus beszélgetések, önismereti játékok, szituációs játékok, kommunikációs gyakorlatok, ötletbörze, generalizált vita, filmfeldolgozás, gyógyult szenvedélybeteg tanúságtétele.
A képzés eredménye, hogy a kortárs segítőkben tisztázódott a szerepük, kompetencia határaik, önismeretükben, segítő attitűdjükben és képességeikben fejlődtek. Ennek köszönhetően bátran és tudatosan vállalják kortárs segítői szerepüket. Nyitottabbá váltak társaik iránt, és elkötelezettebbek lettek a segítésben. A képzett kortárssegítők jelző és közvetítő szerepet töltenek be a drogfogyasztó illetve a veszélyeztetett fiatalok körében. Segítő tevékenységet és információ közvetítést is végeznek, valamint felvilágosító akciókban és kampányokban vesznek részt, indukálják alternatív, megtartó közösségek létrejöttét és önszerveződését. Azzal, hogy saját, szermentes attitűdjükben, segítő szerepükben megerősítést kaptak, mintaadó személlyé, hangadóvá válhatnak társaik körében.
A képzéssel kapcsolatos visszajelzéseik nagyon pozitívak. A visszajelző lap ötfokú skáláján a tréning hasznosságát 4,6-ra, a képzés módszereit 4,9-re, a képzés szervezettségét 4,5-re, a hangulatát, élményszerűségét pedig 4,5-re értékelték.

A két tréner is „jól vizsgázott", mert a diákok 5 és 4, 93-as pontszámmal díjazták színvonalas munkájukat. A nyílt kérdések során pedig a tanulók maguk fogalmazták meg a következőket:

  • Még inkább felkeltette az érdeklődésemet, szívesen foglalkozom a témával a későbbiekben, szívesen részt veszek a további programokon, képzéseken
  • Magabiztosabb lettem, jobban tudom kezelni a konfliktusokat
  • Jobban odafigyelek másokra.

A kétszer két napos kortárssegítő képzés esti programját Otoltics Péter, a GYJK utcai és lakótelepi szociális munkása vezette le. Az intenzív napi programok után levezetésként különböző játékos feladatokat vitt a fiataloknak, hogy jobban megismerhessék egymást, és hogy hasznosan, együtt töltsék el az estét. Az utógondozás összesen 4 alkalommal valósult meg, április-május hónapokban. Az első találkozás a Sziget-kék Közösségi Térben volt, a többi pedig a Közösségi Kávézóban. A találkozások jó hangulatban teltek el, és eredményesen lehetett a fiatalokkal dolgozni, ötletezni. Az utógondozások során is játékos feladatok szerepeltek, melyek célja általában a pozitív énkép megerősítése volt, illetve egy-egy téma (pl. empátia, kirekesztés, hazugság-igazság) bevezetése, amit később közösen megbeszéltek.