KEF kitüntetések

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum /KEF/ 2001-ben alakult, amelyben 21 intézmény és szervezet 27 szakembere dolgozik annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a droghelyzet alakulását a városban, és összehangolják a drogproblémában érintett intézmények és szervezetek munkáját. 

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum /KEF/ 2001-ben alakult, amelyben 21 intézmény és szervezet 27 szakembere dolgozik annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a droghelyzet alakulását a városban, és összehangolják a drogproblémában érintett intézmények és szervezetek munkáját.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja, és támogatja az egészségfejlesztést,  drogmegelőzést, kezelést, ártalomcsökkentést és a kínálatcsökkentést. Ebben fontos szerepe van a helyi közösségek, szakemberek munkájának. Az önkormányzat költségvetésében biztosított keretből a Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum minden évben két főt elismerésben részesít, akik az egészségfejlesztés, a drogprevenció, a drogproblémák kezelése, valamint a kínálatcsökkentés területén példa értékű tevékenységet végeznek.

2016-ban az alábbi két szakember munkáját díjazták a 2016. december 19-én 10.00 órakor a Városháza Bisinger termében megtartott, ünnepélyes KEF ülésen elismerő oklevéllel és pénzjutalommal, amelyet dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, KEF elnök adott át:

dr. Somogyi Tivadar KEF elnök

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai

Díjazottak

Díjazottak: Kaszás Lászlóné és Németh Zoltán

Kaszás Lászlóné intézményegység vezető, Fekete István Általános Iskola

Első munkahelye a Fekete István Általános Iskola, ahol 35 éve tanít, 12 évig volt igazgatóhelyettes, 12 éve pedig első számú vezetőként irányítja az iskola életét. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, az intézményében sportiskolai osztályok is működnek. Vezetői munkáját nagy lelkesedéssel, felelősségtudattal látja el. Folyamatosan törekszik a pedagógiai munka fejlesztésére, ennek érdekében képezi magát és ösztönzi a tantestületet is a lehetőségek igénybe vételére. Keresi a partner kapcsolatok lehetőségét, a szakmai munka színvonalának növelése céljából. Iskolai egészségképet készítettek, külső szakértő bevonásával, az egészségfejlesztés hatékonyabbá tétele érdekében.
A KEF-ben az általános iskolai igazgatói munkaközösség megbízásából képviseli az oktatási területet 2010 óta. Véleményével, javaslataival hasznosan segíti a munkát. Élenjáró volt az alternatív szabadidő eltöltési lehetőségek biztosítása céljából indított „Nyitott tornaterem" program szervezésében, koordinálásában, megvalósításában. Kreatív módszerekkel, a Diákönkormányzat bevonásával színes, élmény dús programokat biztosítottak a résztvevő diákok számára. Kezdeményezte az igazgatók számára továbbképzés biztosítását az erőszakmentes kommunikáció témakörében.
Példaértékű munkáját 2012-ben a tanári hivatás egyik legrangosabb kitüntetésével, a Genius Apáczai Diploma Díjjal ismerték el, amelynek arany fokozatú érmét a Magyar Kultúra Napján, Budapesten vehette át, 2014-ben pedig Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr Közoktatásáért díjjal tüntette ki.

Németh Zoltán, a Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakközépiskola tanára

Németh Zoltán, a Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakközépiskola tanára és egyben drogügyi koordinátora. Évek óta koordinálja, szervezi az iskolába járó, nagyon vegyes összetételű diákság egészségmegőrző, drogprevenciós programjait kollégái támogatására, együttműködésére építve, és sok energiát, időt áldozva a mindennapi iskolai kötelező tevékenységek mellett erre a nem mindennapi feladatra. A nyári alternatív szabadidős tevékenységeket is szervezte, vezetette az iskolában. Felhasználja a továbbképzési lehetőségeket, az aktív résztvevője a Szakmaközi megbeszéléseknek és az Egészségfejlesztők klubjának is.
Pozitív szemléletét, a fiatalokba vetett bizalmát mindvégig sikerült megtartania, így ma is energikusan, és lelkesen képes velük foglalkozni. Aktív, a nehéz sorsú gyerekek és családjaik iránt szolidáris tevékenysége, lelkesedése példa értékű.