Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi munkaterve

Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2016. évi munkaterve

A 2014 évi droghasználói szokásokat vizsgáló kutatás sem a legális sem az illegális drogokkal/pszichoaktív szerekkel kapcsolatosan nem mutatott romló tendenciát a 2009-es jellegzetességekhez képest és jelen esetben ez is pozitívumként értékelendő. Reményeink szerint ehhez valamelyest hozzájárult az az elköteleződés és sokszínű prevenciós paletta is, ami mind a szakemberek, mind a város vezetése részéről mutatkozik a probléma kezelésében.

Fentiek okán egyértelműen folytatni szükséges azokat a tevékenységeket, programokat, amelyek évek óta zajlanak a városban legyen szó primer prevencióról, alacsonyküszöbű szolgáltatásról, szakember képzésről stb.

Fontos azonban azoknak az új utaknak a megtalálása is, amelyek kibővítik a meglévő tevékenységeket, reagálnak az új problémákra, új dimenziót adnak a folyó munkának.

A drogprobléma kezelésében dolgozók munkájának elismerése
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Prevenciós célok megvalósítása A SZÍNTEREKEN

Színterek

I. Család, szülőknek szóló programok
1. Szülők képviselete a KEF-ben
2. Sziget – kék Klub: Fiatal szülők, kisgyermekes családok csoportja

A Sziget-kék Klub életre hívását követő több mint 7 évben alapfilozófiánkhoz igyekszünk hűek maradni: olyan kisgyermekes szülők, családok számára könnyen és szabadon látogatható közösségi teret kívánunk működtetni, ahol kellemes környezetben, barátságos légkörben tölthetik idejüket, egymással.
A hozzánk látogató 0-3 éves korú gyermekek számára 2000-2005. években pályázati keretből vásárolt játékok a hosszú évek igénybe vétele során elhasználódtak, egy részüktől meg kellett válnunk.
A játékállományunk frissítését, új, kreatív játékok vásárlását tervezzük.
Az elmúlt év során csak a délelőtti játékfoglalkozásainkat 130 alkalommal több, mint 1 600-an látogatták – az elkövetkező években is hasonló forgalomra számítunk.
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

3. Téma Tér - Fiatal nők, feleségek, édesanyák csoportja

2009 óta a Családsegítő Szolgálatban működő Sziget-kék Klubba látogató kisgyermekes anyukák, a Családsegítő Szolgálat ügyfelei, valamint a szolgálathoz még nem kötődő, de a program iránt érdeklődő fiatal nők, leendő és gyakorló édesanyák számára havi periodicitású tematikus csoportjai.
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

4. Alkalmi Színpad

A programsorozat keretében színházi előadások, hangversenyek, koncertek
Célcsoport: a Családsegítő Szolgálat felnőtt ügyfeleit, ill. a Sziget-kék Klubbal, valamint a Gyermekjóléti Központtal kapcsolatba került gyermekek és gyermekes családok.
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

5. Sziget-kék alkotókörök

A Sziget-kék Klubban kezdetei óta folyamatosan szervez a CSSSZ a klubot látogató családok, gyermekek és felnőttek részére kézműves foglalkozásokat, alkotó köröket, tanfolyamokat. E foglalkozások célja a szabadidő hasznos eltöltésén, az otthon töltött idő strukturálásán túl olyan alkotó kisközösség létrehozása, melyben a csoport tagjai a közösen és aktívan eltöltött idő során megtapasztalhatják az alkotás és az együttes tevékenység örömét. Az új tevékenységi forma elsajátítása során alkalmuk teremtődik az egymással történő hatékony kommunikációra, szociális, együttműködési készségeik fejlesztésére, gyakorlására.
További cél, hogy a tanfolyamon résztvevők megtapasztalják az eredményes alkotás örömét és a sikeres munka további feladatok vállalására ösztönözze őket, akár átkonvertálhatóan életük más területein is.
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

6. „Barangolók" programok

A Sziget-kék Klubot látogató kisgyermekes családok részére kirándulással, barangolással egybekötött programok (állatkerti barangolás, kis vonatos városnézés, péri repülőtér és tájház látogatás).
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

7. „Főnix Kör" - Gyermekeiket egyedül nevelő édesanyák csoportja

A program célja, hogy a kamasz gyermeke(ke)t nevelő szülők a problémák megbirkózási stratégiái közül a káros addikcióktól mentes megoldásokat ismerjék meg, és gyakorolják, különös figyelemmel az pénzügyi ismeretekre, az érzelmileg intelligens belső és külső kommunikációra.
A program létszámadatai: egyes kiscsoportos tanácsadások 6-8 fő részvételével, 10 alkalommal.
Felelős: Mayer Ildikó intézményvezető, Családi Kör Centrum

8. Rendteremtő Klub

A Sziget-kék Klubot látogató szülők, elsősorban édesanyák számára szeretnénk a mentálhigiénés szakember által vezetett csoporttal segítséget nyújtani a mindennapi életvezetés, elsősorban a háztartásvezetés nehézségeinek megoldásában. A négy, egymásra épülő alkalomra tervezett tréning során a résztvevők konkrét támogatást kapnak a háztartási feladatok ésszerű tervezése, rendszerezése, a feladatok ütemezése terén. A program a csoport vezetőjének önkéntes vállalása mellett jelenleg is működik – sikerére való tekintettel ismétlését tervezzük.
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

9. Williams Életkészségek tréning – komplex stresszkezelő tréning szülőknek

A Sziget-kék Közösségi Térben tervezett tréning célja, hogy a résztvevők, megtanulják a stresszhelyzetek tudatosítását, elemzését, a feszültséget oldó, csökkentő technikákat (relaxáció, kognitív technikák), akciókészségeket (problémamegoldás, önérvényesítés), valamint kommunikációs és kapcsolatépítő készségeket sajátítsanak el, és gyakoroljanak be.
A tréning hosszú távú és közvetett célja, a szülők és gyermekeik testi-lelki egészségének javulása, a megbetegedések kockázatának csökkenése, a családi kapcsolatok, az otthon hangulatának melegebbé válása. Végső célunk, hogy a gyermekek észrevétlenül megtanulják, a szülők – stresszkezelés szempontjából hatékony – magatartás-mintáit. Az öt alkalomból álló csoportot mentálhigiénés szakember vezeti. A program a csoport vezetőjének önkéntes vállalása mellett jelenleg is működik – sikerére való tekintettel ismétlését tervezzük.
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

II. Oktatási, nevelési intézmények
1. Fiatalokkal foglalkozó szakemberek képzése

Drogügyi koordinátor képzés.
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

2. Hálózat építés, a prevenciós szakemberek munkájának segítése

Egészségfejlesztők Klubja
Felelős: Balázsdi-Szabóné Kiss Mária tanár, tréner, KEF tag

3. Fogyatékossággal élők prevenciós célú tájékoztatása a szenvedélybetegségek témakörében 3 alkalommal

Felelős: Németh Ferencé Szent Cirill és Metód Alapítvány vezető

III. Munkahely

A tervezett program WHO keretből valósul meg.

IV. Szabadidős színterek

Alternatív szabadidős programok, nyári táborok veszélyeztetett fiataloknak

1. Nyári napközis klubfoglalkozások

A Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központjának munkatársai már évek óta szervezik és lebonyolítják a KEF által támogatott nyári napközis klubfoglalkozásokat a Sziget-kék Közösségi Térben. A támogatásnak köszönhetően a szülőknek mindössze 2.500 forintot kellene befizetniük a táborozásért. A támogatással a szülőknek továbbra is csak 2.500 forintot kellene fizetniük a táborozásért. Ez a díj tartalmazza: háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), programok költségeit, utazási költségeket, rajzverseny díjazását, kézműves foglalkozás költségeit. A két héten 15-15 gyermeket várnak programjaikra. Továbbra is igyekeznek számukra változatos és érdekes programokat szervezni, hogy minél több új élményben lehessen részük.
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

2. Újvárosi napos hét

A Szociális város rehabilitáció Győr-Újváros területén elnevezésű pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg nyaranta egy napközis tábor a területen élő gyermekek, családok számára. A pályázati finanszírozás miatt mindkettő ingyenes volt, ezért nagy érdeklődés mutatkozott irántuk. Nagy volt a túljelentkezés, annak ellenére, hogy közel 20 gyermek táboroztatása valósult meg mindkét évben.
Az ingyenes táborozási lehetőségre a területen élők részéről továbbra is nagy az igény.
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

3. Prevenciós tábor a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság szervezésében

Felelős: Kovács Sándor osztályvezető, Győr- M- S. Megyei Rendőrkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály, KEF tag

4. Prevenciós tábor – Győr Városi Rendőrkapitányság szervezésében

Felelős: Kaliba Edit alosztályvezető, Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály, KEF tag

5. „Fabula" – Nyári tábor szeptembertől iskolába készülő gyerekeknek

Az Óvodákban minden nyáron felújítás miatt kb. egy hónapos leállás van, mely alatt a szülőknek a gyermekek felügyeletét meg kell oldani. Ebből két alkalommal egy-egy hetet vállal át a „Családi Kör" és nyári gyermekfelügyeletet biztosít a családok minimális hozzájárulásával, napi 500 ft/fő. Így az anyagilag nehéz helyzetben lévő családok, mely a Szeretetszolgálat alapvető célcsoportja, is részt tud venni az értékes foglalkozásokon.
A program létszámadatai: az egyes táborokban 8 fő vesz részt 2 x 1 hétben. A gyerekek naponta 8-tól 16 óráig vesznek részt a táborban, míg szüleik dolgoznak.
Felelős: Mayer Ildikó intézményvezető, Családi Kör Centrum

V. Internet, médiumok
1. KEF honlap fejlesztése és Facebook oldal kialakítása

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Kínálat csökkentés

Kezelés, terápia, ártalomcsökkentés

1. Alacsony küszöbű programok támogatása

1.1. „Biztonságos szórakozóhely" program

I.1.2. Partisegély

A partisegély olyan segítő tevékenység, amelynek közvetlen célja a biztonságos szórakozás és a biztonságos táncolás elősegítése az elektronikus zenei partikon. A szolgáltatás elsősorban a droghasználatból adódó fizikai és pszicho-szociális ártalmak csökkentésére irányul. A szolgáltatás egy önálló megkereső, prevenciós és ártalomcsökkentő program, ami önkéntes, anonim és ingyenes. Célcsoportja elsősorban a szórakozó fiatalok (16-25 év). A partisegély szolgáltatásai a szermentes, a szereket kipróbáló, és az alkalmi használó egyéneket és csoportokat egyaránt célozzák. A cél a biztonságos szórakozás elősegítése. De a szórakozóhelyeken való jelenlét különleges alkalmat kínál arra is, hogy informálja a fiatalokat arról is, hogy van kihez fordulni probléma esetén.
Felelős: Mátai Enikő MMSZ Színestér programvezető, KEF tag

2. Önsegítő csoportok

2.1. Hozzátartozói csoport

A Győrben 2015 júniusától működő ingyenes, önsegítő csoport a szenvedélybetegséggel küzdő fiatalok szülei, hozzátartozói számára nyújt segítséget. A Hozzátartozók önsegítő csoportja segítő szakember közreműködésével olyan problémák, nehéz élethelyzet megoldásához nyújt támogatás, mint az addikciók - kémiai: kábítószerek, alkohol, gyógyszerfüggőség és viselkedéses: társ, szex, szerelem függőség, játékszenvedély, evészavarok, munkafüggőség, továbbá krízishelyzetekben, életvezetési nehézségekben, kapcsolati problémák, elakadások kezelésében valamint feszültség, depresszió, szorongás, pánik, kényszer esetén.
A csoport a Családsegítő Szolgálat által a Marcalvárosi aluljáróban működtetett Közösségi Kávézóban működik.

2.2. Tisztás csoport

SzínStér által 2015-ben indított "Tisztás" csoport célja a fiatal szenvedélybetegek felépülésének támogatása, amely egyben lehetőséget teremt az utókövetésre a re-integrációban, a kezelés utáni időszakban. Legfontosabb célja a józanság megtartása, a visszaesés megelőzése, amelyen elsősorban a már absztinens, drogrehabilitált, 14-30 év közötti fiatalok vehetnek részt. A csoport időtartama 2 óra alkalmanként, amelyet az addiktológia területén jártas szociális munkás vezetett csoportasszisztens segítségével. A szakemberek által irányított, rendszeres találkozások a fiatalok hatékonyabb re-integrációját támogatják
A működést biztosító pályázat 2016 márciusában lejár, a folytonosság biztosításához szeretnénk kérni a KEF támogatását.

Felelős: Mátai Enikő, szolgálatvezető, SzínStér, MMSZ, KEF tag

2.2. Alkoholbetegek felnőtt gyermekeinek önsegítő csoportja.

Az „Alkoholisták Felnőtt Gyermekei"programban olyan nők és férfiak vesznek részt, akik alkoholista vagy más módon rosszul működő családban nőttek fel.
A találkozók tiszteletteljes és biztonságos környezetben folynak, ahol a csoporttagok megosztják egymással hasonló élményeiket. Felismerik, milyen hatást gyakorolt rájuk gyermekkoruk a múltban, és hogy ez miképpen befolyásolja életüket a jelenben, és hogyan javíthatnak jelenlegi életükön.

2.3. Batyus és tematikus csoportfoglalkozás pártfogó felügyelet alatt álló fiataloknak

A tervezett (és jelenleg is aktív) csoport esetében a tagok pártfogó felügyelet alatt álló, 14-18 év közötti fiatalok, akik különböző mértékben ugyan, de kivétel nélkül olyan magatartást tanúsítottak, olyan tettet követtek el, amely bűncselekménynek számít, és a törvény által előírt büntetést von maga után. Csoportfoglalkozások célja, a problémák oki hátterének feltárása után új célok és motivációs tényezők keresése, amely új életkép és szemlélet kialakítását segíti a pártfogoltak számára.
A csoportot pszichológus irányításával, támogatással tervezzük.
2016-ban várhatóan két további csoport indítására, megvalósítására lesz lehetőségünk, összesen 20 alkalommal és 60 megjelenéssel.
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

3. Dohányzásról leszokást támogató program a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben

Az intézetben futó, dohányzásról leszokást támogató programhoz egy kilégzett levegő szénmonoxid tartalmát mérő készülék (PiCO+ "Smokerlyzer" CO monitor) beszerzése és annak használatához szükséges 100 darab csutora

Felelős: Dr. Bazsika Erzsébet, Összefogás a Börtönért Egyesület

4. Munkaerő-piaci szolgáltatás szenvedélybetegséggel küzdőknek

Felelős: Trnka Zsuzsanna