Bemutatkozás

Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

9021 Győr, Honvéd liget 1.

Tel: 96 500-555 Tel/Fax: 500-582

E-mail:who@gyor-ph.hu

Győr városban a droghelyzet monitorozására nemzetközileg elfogadott kérdőívekkel 25 éve folynak vizsgálatok, így a drogfogyasztás jellegzetességeiben bekövetkezett változások is nyomon követhetőek. A drogfogyasztásra irányuló vizsgálatok azt mutatták, hogy a droggal kapcsolatba került fiatalok arányának dinamikusan növekvő tendenciája 2009-től lelassult, 2014-re megállt, 2020-ban pedig, végre először csökkenő tendenciát mutat.

A droghelyzet felmérések tapasztalataira építve készül Győr Városi Drogstratégia, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001-ben, 2005-ben, 2009-ben illetve 2016-ban fogadott el. A stratégia végrehajtására 2001-ben Kábítószerügyi Egyeztető Fórum /KEF/ felállításáról is döntött, amely töretlen lelkesedéssel, nagy szakmai igényességgel működik. Ezt elősegíti a városvezetés politikai és anyagi támogatása, a szakemberek elhivatottsága, szakértelme, valamint a képzések, továbbképzések, amelyek csapatépítő szerepet is betöltenek.

A Győr városi KEF 21 intézmény és szervezet 27 szakemberéből áll. Megalakulásától a legnagyobb hangsúlyt a megelőzés kapta. A prevenció különböző színtereken valósul meg, amelyek közül legfontosabb a család szerepe. A szülőket többek között kiadványokon, szülői értekezleteken, előadásokon, képzéseken, a helyi médián és a közösségi médián keresztül próbálja elérni. Az oktatási intézmények is sokat tehetnek az egészségfejlesztés, drogmegelőzés érdekében. Munkájukat pályázatokkal, kiadványokkal, szakemberek biztosításával, városrészi fórumokkal, szakmaközi megbeszélésekkel, konferenciákkal, módszervásárokkal, workshopokkal, rendhagyó kiállítással, továbbképzésekkel és számos egyéb módon segíti. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer főként a veszélyeztetet gyermekek elérésében, segítésében, számukra alternatív szabadidős programok biztosításában vállal jelentős szerepet. A prevenció további színterei a munkahelyek, a szabadidős lehetőségek, a média, közösségi média és a büntetésvégrehajtás intézményrendszere.

A kínálatcsökkentésben a vádemelési és ítélkezési gyakorlat monitorozását, és fokozott ügyészi felügyeletet látnak el kábítószeres ügyekben a KEF tagintézményei. Színvonalas előadásokat tartanak, szakmai képzést biztosítanak. A rendőri állomány felkészítése és speciális egység felállítása a kábítószerrel kapcsolatos problémák esetén történő intézkedések szakszerűségét, hatékonyságát lényegesen javította. A bűnmegelőzési terület fontos szerepet tölt be a prevencióban is.

A terápiában dolgozó szakemberek a háziorvosok számára addiktológiai továbbképzést biztosítottak. Részt vesznek a drogmegelőzésben is. Szakmai anyagokat készítettek (Rehabilitációs házak működési rendje, indikátorai, Terápiás protokollok, ASI függőség érzékelési skála, Kiadvány külföldi modellek bemutatásáról.) A telefonos lelkisegély szolgálatok önkénteseinek addiktológai képzést biztosítottak. Komplex egészségfejlesztő oktatócsomagot készítettek oktató füzettel, diával, CD-vel. Alacsonyküszöbű szolgáltatásokat, terápiás közösségeket, ártalomcsökkentő programokat működtetnek.