Bemutatkozás

Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

9021 Győr, Honvéd liget 1.

Tel: 96 500-555 Tel/Fax: 500-582

E-mail:who@gyor-ph.hu

Győr városban a droghelyzet monitorozására nemzetközileg elfogadott kérdőívekkel 20 éve folynak vizsgálatok, így a drogfogyasztás jellegzetességeiben bekövetkezett változások is nyomon követhetőek. A drogfogyasztásra irányuló vizsgálatok 1994-2014 között azt mutatták, hogy a droggal kapcsolatba került fiatalok arányának dinamikusan növekvő tendenciája lelassult, majd 2014-re megállt.

A droghelyzet felmérések tapasztalataira építve készült el a Győr Városi Drogstratégia, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001-ben, majd 2005-ben, 2009-ben illetve 2016-ban fogadott el. A stratégia végrehajtására 2001-ben Kábítószerügyi Egyeztető Fórum /KEF/ felállításáról is döntött, amely 15 éve töretlen lelkesedéssel, nagy szakmai igényességgel működik. Ezt elősegíti a városvezetés politikai és anyagi támogatása, valamint a képzések, továbbképzések, amelyek csapatépítő szerepet is töltenek be.

A Győr városi KEF 21 intézmény és szervezet 27 szakemberéből áll. Megalakulásától a legnagyobb hangsúlyt a megelőzés kapta. Ezt a tevékenységet két hálózat segíti, a drogügyi koordinátorok és egészségfejlesztők klubja, valamint a kortárssegítő szakmai műhely. A prevenció különböző színtereken valósul meg, amelyek közül legfontosabb a család szerepe. A szülőket többek között kiadványokon, szülői értekezleteken, a helyi médián keresztül próbálja elérni. Az oktatási intézmények is sokat tehetnek az egészségfejlesztés, drogmegelőzés érdekében. Munkájukat pályázatokkal, kiadványokkal, szakemberek biztosításával, városrészi fórumokkal, szakmaközi megbeszélésekkel, konferenciákkal, módszervásárokkal, workshopokkal, rendhagyó kiállítással és számos egyéb módon segíti. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer főként a veszélyeztetet gyermekek elérésében, segítésében, számukra alternatív szabadidős programok biztosításában vállal jelentős szerepet.

A kínálatcsökkentésben a vádemelési és ítélkezési gyakorlat monitorozását, és fokozott ügyészi felügyeletet látnak el kábítószeres ügyekben a KEF tagjai. Színvonalas előadásokat tartanak, szakmai képzést biztosítanak. A rendőri állomány felkészítése és speciális egység felállítása a kábítószerrel kapcsolatos problémák esetén történő intézkedések szakszerűségét, hatékonyságát lényegesen javította. A bűnmegelőzési terület fontos szerepet tölt be a prevencióban is.

A terápiában dolgozó szakemberek a háziorvosok számára addiktológiai továbbképzést biztosítottak. Részt vesznek a drogmegelőzésben is. Szakmai anyagokat készítettek (Rehabilitációs házak működési rendje, indikátorai, Terápiás protokollok, ASI függőség érzékelési skála, Kiadvány külföldi modellek bemutatásáról.) A telefonos lelkisegély szolgálatok önkénteseinek addiktológai képzést biztosítottak. Komplex egészségfejlesztő oktatócsomagot készítettek oktató füzettel, diával, CD-vel. Terápiás közösségeket működtetnek.