A Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi munkaterve

A Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi
munkaterve

A 2009-2014. évre készült Győr városi drogstratégia lejárt, ezért a 2015. év egyik legfőbb feladata az újabb ötéves periódusra szóló városi drogstratégia kidolgozása.
Ennek első fázisa, a helyzetfelmérés, amelynek legjelentősebb eleme, a 13-20 éves korú fiatalok körében végzett reprezentatív kérdőíves droghelyzet felmérés és az adatok elemzése 2014-ben elkészült. Ehhez várhatók még a kezelés-ellátás, kínálatcsökkentés területéről a legújabb statisztikai adatok. Erre alapozva kerülnek megfogalmazásra a stratégiai és operatív célok, feladatok.
Költség: 400 000,-Ft
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Szakmai kerekasztal gyermekekkel foglalkozó szociális, oktatási, egészségügyi, igazságügyi és rendészeti szakemberek közötti kommunikáció elősegítésére, a drogproblémák hatékonyabb kezelése érdekében

 • „Egyedül nem megy" Szakmaközi együttműködést elősegítő módszertani segédanyag című kiadvány megjelentetése

Költség: 2014. évi KEF pályázatból és 2014. évi drogkeretből biztosítva

 • A területi együttműködés folytatása, esetmegbeszélés 4 városrészben - a Családsegítő Szolgálat Központjaihoz és a KLIK intézményeihez kapcsolódóan, évente négy alkalommal

Költség: 80 000,-Ft
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag
Takácsné Bakó Róza pedagógiai referens KLIK, KEF tag

A drogprobléma kezelésében dolgozók munkájának elismerése
Költség: 100 000,-Ft
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológia Konferencia megszervezése
Időpont: 2015. április 21-22.
Helyszín: Győri Városháza
Költség: NCSSZI
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Prevenciós célok megvalósítása A SZÍNTEREKEN

Színterek
I. Család, szülőknek szóló programok
1. Szülők képviselete a KEF-ben
2. Közösségi kávézó

Havonta megtartott, jó hangulatú pár órás foglalkozás, ahol a drogproblémában érintett szülők, fiatalok kötetlenül beszélgethetnek, tapasztalatot cserélhetnek, tanácsokkal segíthetik egymást. A találkozások alkalmával rövid tájékoztatókat tartanának egészségügyi szakemberek, a drogprobléma segítésében kompetens szervezetek, kérdéseket lehet nekik feltenni.
A kávézó mindenki számára nyitott.
A program célja, hogy a drogproblémában érintettek névtelenül nem közvetlenül az ezzel a témával foglalkozó szervezethez menjen be, hanem egy jó hangulatú délutáni kávézás keretében kapjanak információkat, segítséget.
Ettől várt eredmény, hogy a problémás elsősorban családtagok nyitottak lesznek, mert a program nem stigmatizál, és már önmagában az is segít, hogy az érintettek érezhetik, hogy nincsenek egyedül a problémában.
8 alkalom (havonta egy)
Költség: alkalmanként 10. 000.- forint előadói díj, kávé
Összesen: 80. 000.- Ft
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag
Takácsné Bakó Róza pedagógiai referens KLIK, KEF tag

3. Téma Tér - Fiatal nők, feleségek, édesanyák csoportja

2009 óta a Családsegítő Szolgálatban működő Sziget-kék Klubba látogató kisgyermekes anyukák, a Családsegítő Szolgálat ügyfelei, valamint a szolgálathoz még nem kötődő, de a program iránt érdeklődő fiatal nők, leendő és gyakorló édesanyák számára havi periodicitású tematikus csoportjai.
8 alkalom
Költség: 150 000 Ft érték
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag

4. Alkalmi Színpad

A programsorozat keretében színházi előadások, hangversenyek, koncertek
Célcsoport: a Családsegítő Szolgálat felnőtt ügyfeleit, ill. a Sziget-kék Klubbal, valamint a Gyermekjóléti Központtal kapcsolatba került gyermekek és gyermekes családok.
Költség: 200 000 Ft
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag

5. Sziget-kék alkotókörök

A Sziget-kék Klubban kezdetei óta folyamatosan szervez a CSSSZ a klubot látogató családok, gyermekek és felnőttek részére kézműves foglalkozásokat, alkotó köröket, tanfolyamokat. E foglalkozások célja a szabadidő hasznos eltöltésén, az otthon töltött idő strukturálásán túl olyan alkotó kisközösség létrehozása, melyben a csoport tagjai a közösen és aktívan eltöltött idő során megtapasztalhatják az alkotás és az együttes tevékenység örömét. Az új tevékenységi forma elsajátítása során alkalmuk teremtődik az egymással történő hatékony kommunikációra, szociális, együttműködési készségeik fejlesztésére, gyakorlására.
További cél, hogy a tanfolyamon résztvevők megtapasztalják az eredményes alkotás örömét és a sikeres munka további feladatok vállalására ösztönözze őket, akár átkonvertálhatóan életük más területein is.
Költség: 80 000 Ft
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag

6. „Barangolók" programok

A Sziget-kék Klubot látogató kisgyermekes családok részére kirándulással, barangolással egybekötött programok (állatkerti barangolás, kis vonatos városnézés, péri repülőtér és tájház látogatás).
Költség: 80 000 Ft
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag

II. Oktatási, nevelési intézmények
1. Óvodai prevenciós programok ösztönzése

Költség: 100 000,-Ft
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

2. Egészség-megőrzési művészeti pályázat diákoknak (irodalmi, fotó, plakát, rajz) – ebből vándorkiállítás megszervezése – figyelemfelkeltés.

Középiskolásoknak egészségmegőrző facebook oldal készítése – ötletpályázat kiírása, majd az oldal gondozása
Költség: 100 000,-Ft
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

3. Iskolai prevenciós programok (motivációs ajándék)

Költség: 50 000,-Ft
Felelős: Burkali Bernadett Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztály osztályvezető, KEF tag

4. Igazgatók tájékoztatása

Költség: -
Felelős: Takácsné Bakó Róza pedagógiai referens KLIK, KEF tag

5. Igazgatók továbbképzése

Költség: 60 000,-Ft
Felelős: Kaszás Lászlóné intézményvezető, Fekete István Általános Iskola

6. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök tájékoztatása, műhelymunka

Helye: Győri tankerület
Költség: 10 000,-Ft
Felelős: Takácsné Bakó Róza pedagógiai referens KLIK, KEF tag
Kaszás Lászlóné intézményvezető, Fekete István Általános Iskola

7. A Rendőrség új programjainak bemutatása KEF-tagoknak, és szakmai fórumokon - iskolai bűnmegelőzési tanácsadók (másfél éves tapasztalat), illetve „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című, fél éves tapasztalattal rendelkező program.

Költség: 10 000,-Ft
Felelős: Kovács Sándor osztályvezető, MRFK, KEF tag
Takácsné Bakó Róza pedagógiai referens KLIK, KEF tag

8. Bűnmegelőzési pedagógus képzési program akkreditálása

Költség: ?
Felelős: Kaliba Edit alosztályvezető, VRK, KEF tag

9. Képzési programok támogatása

Költség: 1 000 000,-Ft
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

10. Felsőoktatási pályázat meghirdetése

Költség: 200 000,-Ft
Felelős: Dr. Jungi Eszter bírónő, KEF tag
Peterka Kinga KEF titkár

11. Hálózat építés, a prevenciós szakemberek munkájának segítése
 • Egészségfejlesztők Klubja

Felelős: Balázsdi-Szabóné Kiss Mária tanár, tréner, KEF tag
Költség: 180 000,-Ft

 • Kortárssegítő képzés, utógondozás

Felelős: Peterka Kinga KEF titkár
Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag
Költség: 500 000,-Ft

III. Munkahely

a. Munkahelyi egészség workshop megszervezése

a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben
Költség: OEFI támogatásával
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

b. Dohányzásról leszokást támogató programok

Költség: Audi támogatásával
Felelős: Burkali Bernadett Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztály osztályvezető, KEF tag

IV. Szabadidős színterek

Alternatív szabadidős programok, nyári táborok veszélyeztetett fiataloknak

1. Játéktár

Az a hely, ahol a társasjátékot kedvelő gyermekek és szüleik számára lehetőség nyílik a közös játékra, illetve társasjátékok kölcsönzésére. A Sziget-kék Közösségi Térbe 2013 októberétől jöhetnek a társasozni vágyók keddenként 15:00-től 18:00-ig, illetve csütörtökönként 15:00-től 18:00-ig.

A társasjáték kölcsönzésen és a közös játékon kívül több programmal is igyekeznek színesíteni a Játéktár kínálatát. (Például: Diafilm vetítés, Szélforgó készítés, Népmese délután, Húsvétváró kézműves délután, Tavaszi virágültetés)

További cél a játék kínálat bővítése. Mindez azért is fontos, mivel az elmúlt évben jelentősen megnőtt a Játéktár forgalma. Egyre több érdeklődő megy be társasozni, illetve egyre többen kölcsönöznek tőlük játékokat. A kínálat bővítése elengedhetetlen, hogy a későbbiekben egyre több embert tudjanak megszólítani, behívni. Továbbá számolni kell a társasok amortizációjával is, ezért a folyamatos pótlásuk elengedhetetlen. Ezeknek a céloknak a megvalósításához szeretnénk kérni a Kábítószer Egyeztető Fórum támogatását.
Költség: 50 050,-Ft
Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

2. „Gyere és játssz velünk" a Barátság Parkban

A „Gyere és játssz velünk" a Barátság Parkban című program már 2 éve zajlik Győr egyik legkedveltebb, és leglátogatottabb parkjában. Április közepétől szeptember végéig minden héten kedden és csütörtökön 15:30-tól 17:30-ig kölcsönözhetnek sportszereket és játékokat az érdeklődő gyermekek, fiatalok, családok a GYJK Utcai és szociális munkásaitól.
A program célja, hogy a résztvevők az intézmény által biztosított sporteszközökkel együtt játszanak a szép, és sportoláshoz, illetve az aktív játékhoz kiváló környezetben. A beszélgetések és közös játékok során személyes kapcsolat alakul ki az érdeklődőkkel, és tájékoztatatást kapnak további programokról. A gyerekekkel való közös játékba több szülő és nagyszülő is bekapcsolódik.
A labdajátékok és eszközök sajnos a gyakori kölcsönzéstől elhasználódtak, ezért a program fenntarthatósága érdekében szükséges a pótlás.
Költség: 50 000,-Ft
Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

3. Nyári napközis klubfoglalkozások

A Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központjának munkatársai már évek óta szervezik és lebonyolítják a KEF által támogatott nyári napközis klubfoglalkozásokat a Sziget-kék Közösségi Térben. A támogatásnak köszönhetően a szülőknek mindössze 2.500 forintot kellene befizetniük a táborozásért. A támogatással a szülőknek továbbra is csak 2.500 forintot kellene fizetniük a táborozásért. Ez a díj tartalmazza: háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), programok költségeit, utazási költségeket, rajzverseny díjazását, kézműves foglalkozás költségeit. A két héten 15-15 gyermeket várnak programjaikra. Továbbra is igyekeznek számukra változatos és érdekes programokat szervezni, hogy minél több új élményben lehessen részük.
Költség: 250 000,-Ft
Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

4. Újvárosi napos hét

A Szociális város rehabilitáció Győr-Újváros területén elnevezésű pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg nyaranta egy napközis tábor a területen élő gyermekek, családok számára. A pályázati finanszírozás miatt mindkettő ingyenes volt, ezért nagy érdeklődés mutatkozott irántuk. Nagy volt a túljelentkezés, annak ellenére, hogy közel 20 gyermek táboroztatása valósult meg mindkét évben.
Az ingyenes táborozási lehetőségre a területen élők részéről továbbra is nagy az igény.
Költség: 150 000,-Ft
Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

5. Prevenciós tábor – Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság szervezésében

Költség: 150 000,-Ft
Felelős: Kovács Sándor osztályvezető, Győr- M- S. Megyei Rendőrkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály, KEF tag

6. Prevenciós tábor – Győr Városi Rendőrkapitányság szervezésében

Költség: 150 000,-Ft
Felelős: Kaliba Edit alosztályvezető, Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály, KEF tag

V. Internet, médiumok
1. KEF honlap frissítése, fejlesztése

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök
Költség: 150 000,-Ft (2014. évi KEF pályázatból rendelkezésre áll.)

2. KOSAGY Internetes fórum működtetése

Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

Kínálat csökkentés

 1. Mélységi ellenőrzés megerősítése
 2. A kábítószer bűnözés felderítésében résztvevő rendvédelmi szervek munkája hatékonyságának növelése
 3. Közbiztonság javítása
 4. A kínálatcsökkentésben dolgozó szervek közötti információáramlás javítása, együttműködés fejlesztése, megfelelő fórum biztosítása
 5. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény vonatkozásában a vádemelés elhalasztása, a vádemelési ítélkezési gyakorlat monitorozása
 6. Szórakozóhelyek és más drogfertőzött színterek ellenőrzése
  ?

Kezelés, terápia, ártalomcsökkentés

1. Alacsony küszöbű programok támogatása

1.1. „Biztonságos szórakozóhely" program

I.1.2. Partiszervíz

A partiszerviz olyan segítő tevékenység, amelynek közvetlen célja a biztonságos szórakozás és a biztonságos táncolás elősegítése az elektronikus zenei partikon. A szolgáltatás elsősorban a droghasználatból adódó fizikai és pszicho-szociális ártalmak csökkentésére irányul. A szolgáltatás egy önálló megkereső, prevenciós és ártalomcsökkentő program, ami önkéntes, anonim és ingyenes. Célcsoportja elsősorban a szórakozó fiatalok (16-25 év). A partiszervíz szolgáltatásai a szermentes, a szereket kipróbáló, és az alkalmi használó egyéneket és csoportokat egyaránt célozzák. A cél a biztonságos szórakozás elősegítése. De a szórakozóhelyeken való jelenlét különleges alkalmat kínál arra is, hogy informálja a fiatalokat arról is, hogy van kihez fordulni probléma esetén.
Költség: 488 000,-Ft
Felelős: Mátai Enikő MMSZ Színestér program vezető, KEF tag